mandag den 31. august 2009

Betyder skrifttyper noget?

Hvis du tror, at den skrifttype du anvender, ikke betyder det store eller er ligegyldig for dine tilhørere og læsere, så tro om.

Du kan f.eks. spørge Ikea, der har ændret skrifttype i deres katalog.

Det kan være, Ikea selv mener, at det kun er eksperter, der går op i det, men skrifttyper er forskellige og skal bruges forskelligt. Ikea vælger så en mellemløsning, og prøver en skrifttype, der skulle fungere både på skrift og på web. Det kan kun gå ud over oplevelsen.

Hvorfor ikke vælge den optimale løsning til hvert behov fremfor den bløde mellemvare?

I præsentationssammenhænge er det kort sagt således, at skrifttyper i præsentationer ikke må have "fødder", mens de omvendt skal have det på print. En skrifttype som Helvectia er f.eks. glimrende til præsentationer, mens du aldrig må bruge Times New Roman, når du laver slides.

Så husk at tænke over din skrifttype - den betyder noget.

søndag den 30. august 2009

Sådan skal du ikke lave præsentationer

Faldt over en blogpost fra Kort For Hovedet om Powerpoint præsentationer og særligt, hvordan man ikke skal bruge Powerpoint.

Jeg kan især godt lide linket til denne video om typiske fejl, folk begår i Powerpoint.Her er en anden lidt mere seriøs video. Den er ret simpel og går ikke i dybden, men pointerne er nu rigtige nok.


Læs den oprindelige post fra Kort For Hovedet her: Kort for hovedet - The GIScovery Channel: How NOT to use PowerPoint!

Kort For Hovedet linker i øvrigt til præsentationer fra Geoforum Danmark, som de har lagt på Slideshare. Det her er min favorit. Jeg kan rigtig godt lide måden at bruge billederne på, hvor de fuldender sætningerne. Det kan blive corny, men her synes jeg, at man rammer rigtig godt.

onsdag den 26. august 2009

Altid beta

Kiggede for nyligt på en præsentation, jeg afholder ret ofte i arbejdsregi.
Den lå i fem versioner:
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • August
Jo oftere jeg afholder præsentationen, des flere gange finder jeg punkter, jeg gerne vil forbedre eller justere. Samtidig kommer der også løbende ny viden ind omkring området, som også skal ind, så den altid er up-to-date.

Det kan næsten dræbe en præsentation, hvis det er tydeligt, at det bare er en standard præsentation med utidsvarende slides. Ikke just noget, der får publikum til at føle sig særligt beærede at over at overvære.

En anden fordel ved de løbende forbedringer er, at man heller ikke forfalder til at køre helt på rutinen. På den måde holder man sig selv skarp, og tilhørerne får det nyeste af det nye. Derfor: Altid beta.

Er du en god vært?

Normalt skriver jeg fra presenterens synspunkt, men en kollega nævnte en interessant vinkel på præsentationsafholdelse. Nemlig den forpligtigelse der ligger i, at lægge hus til eller invitere en foredragsholder.

Nu kan man sige, at hvis det er dig selv, der vil sælge noget og har fået lov til at komme på eget initiativ, så er det dit eget ansvar at sikre, at du kan få dit budskab ud. Her nytter det ikke noget at møde op og spørge efter projektoren, hvis der ikke er nogen. Så er det dit problem, det er dig, der vil sælge. Så sørg for at have en transportabel projektor og forlængerledning med.

Noget helt andet er dog, hvis du inviterer andre til at komme og holde et indlæg om et emne. Her mener jeg, at det er din pligt at sørge for, at forholdene er i orden. En god ven havde for nyligt den ære at holde et indlæg for nye studerende. To dage før hans præsentation fik han en mail med praktiske oplysninger og en forventning til indlægget især hans erfaringer efter studietiden. Det er måske lige sent nok at komme med ønsker til en præsentation to dage før. En ordentlig præsentation er i store træk færdig på dette tidspunkt. Jf. Slideology fra Duarte Design, så tager en professionel præsentation af 30 slides til ca. en times varighed gerne 30-90 timers forberedelse.

Når man inviterer, så skal man prøve at sætte sig i indlægsholderens sted.

Sørg derfor altid for i god tid at høre om praktiske forhold:
- Er der lyd i præsentationen? Så skal der sørges for højtalere
- Vær præcis i dine ønsker og forventninger til præsentationen
- Beskriv hvor lang tid der er afsat og om der skal være tid til spørgsmål
- Sikre at lysforholdene og projektor i lokalet er i orden, så folk kan se slides
- Vær i god tid, og giv gerne mulighed for, at man kan komme ½ time før og prøve tingene af.
- Orienter om forholdene, så indlægsholderen kan tage højde for det. Er der tale om lille tæt lokale, et auditorium, larmer det ofte meget etc. Alt der kan hjælpe.

Min kollega beskrev, hvordan hun flere gange havde oplevet at komme ud til et sted, hvor der ikke var projektor til at afholde præsentationer, hun var inviteret til at holde. Det er ærgerligt, for det går ud over publikum.

Man kan dog komme langt ved som presenter selv at sikre sig, at forholdene er i orden, men det skader heller ikke at være en god vært.

Og husk: At selv om en indlægsholder skal være taknemmelig for, at folk gider høre på ham/hende, så skal man som vært også være taknemmelig for, at vedkommende gider komme. Det går begge veje.

søndag den 23. august 2009

"Du har for mange slides i din præsentation..."

Hvor mange slides er for mange?

De fleste har sikkert fået beskeden: "Kan du ikke lave fem slides om det." Der er også virksomheder, der gennem interne regler påbyder medarbejderne et max. antal slides ved præsentationer. Er det vejen frem?

Nej - det er aldrig antallet af slides, der er problemet... med mindre man tager det ud i det ekstreme. Man kan sagtens lave en glimrende præsentation på 10 minutter med 30 slides, hvis man gør det rigtigt.

Jeg vil dog medgive, at man nu også skal sætte sit ambitionsniveau efter forholdene. I interne møde er der sjældent grund til at bruge energi og tid på at lave store visuelle præsentationer. Her kan der være fin fornuft i at diskutere ud fra mere teksttunge slides.

Hvis du er skeptisk over, hvordan en præsentation med mange slides ser ud, så se den kendte musikpirat-advokat Larry Lessigs foredrag om copyright-reglernes indflydelse på kreativitet. Lessig bruger i nærheden af 100 slides på sin 19 minutter lange præsentation uden, at det på noget tidspunkt går ud over præsentationen. Tværtimod.


Man kan indvende, at præsentationen er meget indstuderet og ikke tillader meget frihed til at improvisere, men det har nu aldrig været formålet med TED præsentationer. Så i dette tilfælde fungerer det perfekt.

torsdag den 20. august 2009

Formidlingsparadokset

En bekendt tippede mig i går om et spændende link til et foredrag om sukkers skadelige virkninger.

Præsentationen er ret fascinerende og Robert Lustig er også en ret god formidler af sit budskabet. Men her opstår også det, jeg kalder formidlingsparadokset: Du har en fremragende formidler med horrible hjælpemidler.

Det vil være synd at sige, at Robert Lustigs slides hjælper ham særligt meget. De modarbejder ham næsten er deres teksttunge format og ringe illustrationer. Jeg har tidligere overværet et foredrag af en amerikansk professor, der leverede stort set samme type slides. Gad vide om det er et amerikansk fænomen.

Se præsentationen og døm selv, om hans slides gør mere skade end gavn. Selve hans foredrag og pointe er nu ganske spændende.

tirsdag den 18. august 2009

Powerpoint som fag?

I dag fandt jeg ud af, at man på Handelshøjskolen i Aarhus kan læse faget "IT - Powerpoint and personal presentations".

Fagbeskrivelsen er ret interessant, da den fra mit synspunkt er ret uambitiøs. Jeg har flere gange diskuteret emnet med gamle studiekolleger og alle er enige om, at der mangler undervisning i at lave præsentationer på Handelshøjskolen. Sagen er, at et flertal studerende (i hvert fald mit gæt) ender med at bruge præsentationsværktøjer i deres arbejde, men ingen er uddannede i at afholde dem. Det fører kun til udbredelsen af sygdommen "Death by Powerpoint."

Man lærer folk at tænke, analysere og beslutte, men ikke at præsentere og sælge.

Tilbage til fagbeskrivelsen: Mit problem med den er, at den er alt for teknisk orienteret. Nu har jeg ikke selv haft faget, så skal selvfølgeligt passe på med udtale mig for skråsikkert om undervisningen. Men det jeg frygter er, at man lærer folk at køre bil, ved at sætte dem ind i en bil, forklarer dem, hvordan man starter og skifter gear og herefter slipper dem fri. Dvs. uden den grundlæggende forståelse for regler og teori. Det må gå galt. Nu er det jo klassificeret som et IT fag, men det må simpelthen være en fejl, at præsentationsundervisning skal håndteres som værende et IT-fag. Min faglige erfaring siger, at i de bedste præsentationer foregår 50% af arbejdet væk fra computeren. I stedet burde man undervise i de andre dele af præsentationsarbejdet og lade de studerende lære softwaren selv. Den slags kommer alligevel naturligt, når man arbejder med programmerne. Det gør strukturen og opbygningen ikke.

Værre er det dog, at faget her kun henvender sig til de kommunikationsstuderende, hvilket afskærer de økonomistuderende fra faget.

Når man ser på de arbejdsopgaver, som kandidatstuderende ender med at udføre, så burde undervisning i præsentationer være en fast bestanddel af begge uddannelsesretningers pensum - og der kunne passende afsættes mere end tre undervisningsgange til det.

søndag den 16. august 2009

Ny start

For at sikre en bedre driftssikkerhed har jeg valgt at flytte bloggen herover på blogspot fra min gamle side www.davidnikulin.dk. Så skal jeg ikke bruge energien på at bekæmpe spam og andre tekniske problemer og i stedet koncentrere mig om indlæggene.

Til at starte med kommer her to links med Seth Godin til inspiration. Jeg er stor fan af ham og hans præsentationer. De er underholdende og han formidler sine budskaber godt - og så har han ofte nogle ganske underholdende illustrationer.